ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G078451
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR145

927907
PCN

SR1ZG

936415
PCN