ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

924151
PCN
924152
PCN