ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400243
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

917357
PCN | MDDS