ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0PK

919976
PCN | MDDS
920501
PCN | MDDS
920818
PCN | MDDS