ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR0N1

919699
PCN

SR0N2

919700
PCN

SR0T4

921352
PCN