ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0PL

919977
PCN | MDDS
920492
PCN | MDDS
920800
PCN | MDDS