ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0PM

919978
PCN | MDDS
920515
PCN | MDDS
920865
PCN | MDDS