ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0PF

919972
PCN | MDDS
920526
PCN | MDDS
920877
PCN | MDDS