ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
HOLD
CCATS
NA
US HTS
8471801000