ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0MX

919671
PCN | MDDS
921380
PCN | MDDS

SR0MY

919672
PCN | MDDS