ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0MV

919669
PCN | MDDS
921379
PCN | MDDS

SR0MW

919670
PCN | MDDS