ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0H2

917889
PCN | MDDS

SR0KN

919080
PCN | MDDS
919827
PCN | MDDS