ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0H7

917897
PCN | MDDS

SR0KW

919196
PCN | MDDS
919838
PCN | MDDS