ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C600

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C604 Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 8 W
ชิปเซ็ต Intel® C606 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C608 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่ 12 W
ชิปเซ็ต Intel® C602J Discontinued 2.0 2.0 ใช่ 8 W