ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN

SLJLS

920985
PCN

SLJLT

920986
PCN

SLKJE

936477
PCN

SLKJF

936478
PCN