ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJLS

920985
PCN | MDDS

SLJLT

920986
PCN | MDDS

SLKJE

936477
PCN | MDDS

SLKJF

936478
PCN | MDDS