ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLJMZ

920720
PCN
921071
PCN

SLJPB

920721
PCN
921072
PCN

SLJPC

920723
PCN

SLKAH

930430
PCN