ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJMZ

921071
PCN | MDDS

SLJPB

921072
PCN

SLKAH

930430
PCN | MDDS