ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJMR

921068
PCN | MDDS

SLJMS

921069
PCN | MDDS

SLKAD

930428
PCN | MDDS