ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJMF

920038

SLJMG

920039

SLKA5

930406
PCN | MDDS