ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN

SLJMF

920038
PCN

SLJMG

920039
PCN

SLKA5

930406
PCN