ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLK74

929141
PCN

SLKA6

930407
PCN | MDDS