ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJNW

920903
PCN | MDDS

SLJNZ

920904
PCN | MDDS

SLKTP

940879
PCN | MDDS

SLKTQ

940880
PCN | MDDS