ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLJNW

920903
PCN

SLJNZ

920904
PCN

SLKTP

940879
PCN

SLKTQ

940880
PCN