ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

918176
PCN
918177
PCN
926502
PCN
926503
PCN