ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

915854
PCN
917658
PCN
926376
PCN
926386
PCN