ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

915820
PCN
915821
PCN
915822
PCN
915823
PCN
926388
PCN
926389
PCN