ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

918915
PCN
918916
PCN
918917
PCN
918918
PCN
926392
PCN
926393
PCN