ตัวเลือกแผงปิด

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
เฟรมแผงปิดแร็ค (แบบไม่ใช้ประตู) AUPBEZEL4UF(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000) Q1'12 Launched
ประตูแผงปิดแร็ค AUPBEZEL4UD (สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000) Q1'12 Launched

ตัวเลือกสายเคเบิล

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
แร็คจัดการสายเคเบิล AXX3U5UCMA (สำหรับใช้กับ Advanced Rail Kit AXX3U5UPRAIL สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000) Q1'12 Launched

ตัวเลือกแผงควบคุมแชสซี

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
แผงควบคุมภายในเครื่อง A4ULCP Q4'12 Discontinued

ตัวเลือกแท่นรองรับไดร์ฟ

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ชุดไดร์ฟแบบ Hot Swap สำหรับแชสซีแนวตั้ง FUP4X35HSDK Q2'11 Discontinued

ตัวเลือกราง

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR สำหรับตระกูลแชสซี P4000M Q2'13 Discontinued
ชุดรางขั้นสูง AXX3U5UPRAIL (สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000) Q4'12 Launched
Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Q3'12 Launched
Bracket ที่รองรับ GPGPU ความยาวเต็ม AUPMGPUBR Q2'12 Discontinued