ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

916041
PCN | MDDS
916042
PCN | MDDS
922914
PCN | MDDS