ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

912763
PCN
912764
PCN
912765
PCN
917653
PCN
926489
PCN
926494
PCN
926501
PCN