ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G134612
US HTS
8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

892106
PCN | MDDS