ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A001.A.7.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH9J

908902
PCN

SLJBX

916387
PCN