ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A001.A.7.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH9Y

909455
PCN

SLJB2

916393
PCN