ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
0099NO-HTS

ข้อมูล PCN

911292
PCN