ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WF0YS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WFTYS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WT

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WT

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CW

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WT

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ภาคส่วนธุรกิจ
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ชื่อรหัส
รวมโปรเซสเซอร์
มี SKU ขายปลีก
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224BB4GCSAS Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308BB4GC Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216BB4GC Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208BB4GC Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312BB4GS9 Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208BB4DC Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BB4DC Discontinued Black Bear Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued Eagle Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued Eagle Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued Eagle Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued Swiftcurrent Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SHDR Discontinued Swiftcurrent Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304SC2SFEN Discontinued Swiftcurrent Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1208GL4DS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208GL4GS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308GL4GS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GL4GS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN Discontinued Crown Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFGN Discontinued Crown Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued Crown Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Grizzly Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued Canoe Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued Canoe Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued Canoe Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Iron Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® P4304CR2LFKN Discontinued Crown Pass เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URBRPR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXT Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2625URLXR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URSATAR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URLXR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2600URBRPR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650SCWS Discontinued Shady Cove เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2612URR Discontinued Timber Creek เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเวิร์คสเตชัน Intel® SC5650WS Discontinued Pilot Point เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP Discontinued Pilot Point เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP Discontinued Pilot Point เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BRP Discontinued Riggins เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600LX Discontinued Riggins เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BCR Discontinued Bluff Creek เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPR Discontinued Bluff Creek เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650HCBRPR Discontinued Hanlan Creek เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URSASR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1625URR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URHSR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600URR Discontinued Urbanna เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600BASE Discontinued Riggins เดิมของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่