ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR05N

910667
PCN