ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G071701
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLH84

908263
PCN | MDDS

SLJ4C

914384
PCN | MDDS