ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G071701
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLHAW

909969
PCN | MDDS

SLJ4J

914419
PCN | MDDS