ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C210

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C216 Discontinued 2.0 3.0/2.0 ใช่ 6.7 W

ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C200

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 ไม่ใช่
ชิปเซ็ต Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0 ใช่