ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8537109170

ข้อมูล PCN/MDDS

880515
PCN | MDDS