ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN/MDDS

906872
PCN | MDDS
937569
PCN | MDDS