ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

900962
PCN | MDDS