ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

880518
PCN | MDDS
913137
PCN | MDDS