ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
4819100040

ข้อมูล PCN/MDDS

881106
PCN | MDDS