ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135872
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

884309
PCN | MDDS
884311
PCN | MDDS
885260
PCN | MDDS
891496
PCN | MDDS