ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135872
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

868971
PCN | MDDS
868973
PCN | MDDS
882028
PCN | MDDS
882886
PCN | MDDS