ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135872
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

868971
PCN
868973
PCN
882028
PCN
882886
PCN