ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

844141
PCN | MDDS
847744
PCN | MDDS
856117
PCN | MDDS