ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G016528
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

829938
PCN | MDDS
829939
PCN | MDDS