ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLAAJ

890990
PCN | MDDS

SLJBS

916837
PCN | MDDS

SLJBT

916838
PCN | MDDS