ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAAJ

890990
PCN

SLJBS

916837
PCN

SLJBT

916838
PCN