ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

908786
PCN
908787
PCN
908825
PCN
915096
PCN
915097
PCN