ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

908767
PCN | MDDS
908768
PCN | MDDS
915083
PCN
915084
PCN