ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

908764
PCN
908765
PCN
908832
PCN
915079
PCN
915081
PCN