ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

855561
PCN | MDDS
867806
PCN | MDDS

SL775

855552
PCN | MDDS

SL87X

867805
PCN | MDDS