ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

855561
PCN
867806
PCN

SL775

855552
PCN

SL87X

867805
PCN